Jeg har en stor tro på at for å lede andre, trenger du å ha et growth mindset og en forståelse for menneskelig atferd.

Derfor trener jeg ledere i hvordan de effektivt kan utnytte koblingen mellom kommunikasjon og atferd for å optimere ressursene i teamet, gjøre dem i stand til å nå sitt potensiale og akselerere egne og teamets prestasjoner.

Å lede en gruppe mennesker er givende, men også krevende.

Som leder holder det ikke med å være dyktig faglig, du skal også forstå menneskelig atferd for å få alle til å trekke i en og samme retning. Lederen er også ansvarlig for å bygge et sunt arbeidsmiljø hvor ansatte trives og bidrar til egen, teamets og bedriftens utvikling.

Fallgruvene er mange:

Gjennom egen erfaring fra ulike bransjer har jeg fått bekreftet at trivsel, prestasjoner og gode kundeopplevelser avhenger av menneskene som jobber der og ikke minst: Lederne. Har du gode medarbeidere er det derfor uhyre viktig at du tar vare på dem. Det viktigste du kan gjøre er å sikre at dine ansatte er i konstant utvikling og vekst som gjør at bedriften klarer å levere på høyt nivå og dermed sikre kontinuitet når det gjelder kundetilfredshet. Lederens jobb er derfor å legge til rette for at ansatte utvikles slik at de mestrer jobben sin. Det skaper trivsel og motivasjon.

Hvorfor kan jeg hjelpe deg?

Gjennom en lang arbeidskarriere har jeg vært innom mange ulike yrker og stillinger som har gitt meg den viktigste innsikten: hva mennesker trenger for å prestere.

I tillegg har jeg jobbet innen hotell-reiselivsbransjen både i Norge og Italia, både som medarbeider, leder og Training Manager, hvor jeg som sist nevnt trente ansatte og ledere i service og ledelse. 
Ved å ha coachet mennesker med ulike yrkesbakgrunner er jeg veldig klar over presset og problemstillingene i ulike bransjer.
Utover dette har jeg gjennom de siste 14 årene studert og arbeidet med mennesker og utvikling og har gjennom flere sertifiseringer satt i bruk konkrete verktøy og strategier for å hjelpe mennesker prestere bedre i ulike kontekster.

Fordelene med lederutvikling i din bedrift

Forbedret kundeservice

Lederne har konkrete verktøy til å motivere og inspirere teamene deres. Dette fører igjen til bedre kundeservice ettersom motiverte ansatte mer sannsynlig vil gjøre det lille ekstra for å sikre at kundene er fornøyde.

Forbedret teamsamarbeid

Visste du at 90% av konfliktene på arbeidsplassen oppstår grunnet dårlig eller mangelfull kommunikasjon? Tilpassede lederskapsprogrammer legger vekt på effektiv kommunikasjon, konfliktløsning og teambygging ferdigheter. Dette fremmer et positivt arbeidsmiljø og forbedrer samarbeidet mellom ansatte, noe som resulterer i et mer helhetlig og produktivt team.

Tilpasningsevne til endring

Mange bransjer er dynamiske, og ledere må tilpasse seg skiftende trender og kundenes forventninger. Lederopplæring hjelper ledere med å utvikle et fleksibelt tankesett, som gjør dem i stand til å navigere i endring og effektivt veilede teamene sine.

Økt medarbeiderengasjement

Engasjerte ansatte er mer sannsynlig å være produktive og yte bedre service. Lederopplæring fokuserer på strategier for å redusere stress, engasjere og motivere ansatte, fremme en positiv arbeidsplass-kultur som bidrar til høyere arbeidsglede og dermed høyere medarbeidertilfredshet.

Effektiv problemløsning

Ledere møter ofte ulike utfordringer i egen bransje. Lederopplæring forbedrer problemløsnings-ferdigheter, og gjør det mulig for ledere å løse utfordringer raskt, ta informerte beslutninger og minimere innvirkningen av problemene på gjesteopplevelsen.

Påvirker bunnlinjen

Godt trente ledere som legger til rette for et godt arbeidsmiljø sikrer lavere turnover og sykemeldinger knyttet til stress og misnøye som igjen holder kostnadene nede.

Ansettelser og oppfølging

Ledere lærer å rekruttere riktig person og forstår hvordan en grundig onboarding sikrer at den nye medarbeideren leverer høy kundeservice innen kort tid.

Oppsummert er ledertrening en verdifull investering som kan føre til forbedret kundeservice, engasjerte medarbeidere som «will go the extra mile», påvirke bunnlinjen positivt og generelt bidra til et godt arbeidsmiljø.

Treningen i din bedrift

Trinnene for å tilpasse treningen til ditt hotell

Referanser

Når man selv er coach er det en nytelse å bli coachet av noen som er dyktig, og det er Manuela Hjelseth. Hun var tydelig, ærlig, effektiv, oppmuntrende, og hjelpsom - og utfordret meg både på et personlig plan og faglig innen markedsføring. Gull verdt når man vil utvikle seg selv og nå sine mål raskere!
Efwa Anna Hagström
Agil Transformation & Business Coach for SMB’s
Jeg fikk med tiden selv erfare at hun hadde en meget god evne til å lytte og stille gode spørsmål. Hun gjennomførte senere flere coachingtimer med meg som leder, noe jeg hadde stor glede av. Jeg har møtt noen coacher, og Manuela skiller seg ut for meg gjennom å være skarp, påskrudd og dermed fange opp nyanser som virkelig får meg til å føle at hun lytter. Hun følger opp med velplasserte spørsmål som alltid føles relevante.
Anders Moberg
Manuela leads training by example. With strong pedagogic sense she manages to reach her audience's interest by good real life examples. She opens the day asking what each and everyone expects of the training, informs about her expectations and the agenda thereof. She also successfully closes the day but makes sure absolutely everyone has given a short feedback what they have learnt from the training. Like this she manages to bring everyone aboard.
Daniel Kraft

It’s Time To Get In Touch

Bestill en uforpliktet samtale for å kartlegge hvilke utfordringer/behov ditt lederteam står overfor slik at vi kan skreddersy opplæringen og etablere kriterier for å måle resultatene.